top of page
Nurse-at-home---LOGO.png
Nurse-at-home---menu.png

EERSTE BEZOEK

Tijdens een eerste bezoek wordt kennis gemaakt en worden de noden en wensen afgetoetst. 

Met uitzondering van hygiënische zorgen, hebben we voor alle verpleegkundige zorgen een medisch voorschrift nodig.

Wij werken samen met alle mutualiteiten volgens de  derdebetalersregeling.
Tijdens elk huisbezoek lezen we je identiteitskaart in. De kosten worden rechtstreeks bij de mutualiteit in rekening gebracht. Zelf hoef je dus niks te betalen.

MUTUALITEITEN
EN BETALINGEN

nurse-at-home-135_edited.jpg
bottom of page